De Pannevogel slider

 

De oudervereniging (OV) ondersteunt het team bij de organisatie van feesten, schoolreisjes, kamp en andere bijzondere activiteiten die we voor de kinderen organiseren. De OV denkt mee in de organisatie en zorgt ervoor dat ook andere ouders benaderd worden om te helpen bij deze activiteiten. Het innen en beheren van de (vrijwillige) ouderbijdrage hoort ook bij de taken van de oudervereniging. De hoogte van het bedrag is € 27,50 per leerling. Dit bedrag is vastgesteld na een toelichting tijdens de ouderbijeenkomst van 16 juni 2015. Wanneer de hoogte van dit bedrag gewijzigd moet worden gaat dit weer in overleg met de achterban. Jaarlijks maakt de OV een jaarverslag. Deze kunt u te zijner tijd vinden op deze website onder het kopje ouders/documenten. 

banner-img

De OV bestaat uit de volgende groep enthousiaste ouders:
Barbara Beuwer (voorzitter)
Heidi Schiphorst (penningmeester)
Herma Hulleman (secretaris)
Geraldine Bremer
Shirley Kalker
Marieke van de Logt
Silvia Meijer
Alice Rouwhorst
Marianne Loman
Gerwin Reindsen
Josien de Gelder
Femke Meijering
Dianne Nijenhuis

Het mailadres van de oudervereniging is ovdepannevogel@gmail.com.