De Pannevogel slider

 

Onze school is de enige school in Steenderen en we vervullen een regionale functie. Wat betekent dat voor Passend Onderwijs? Passend Onderwijs wil zoveel zeggen dat we, samen met ouders, zorgen voor de best passende plek binnen het onderwijs voor de kinderen. Wanneer er sprake is van een bijzondere onderwijsbehoefte bespreken we samen hoe de plek op onze school 'passend' gemaakt kan worden voor de betreffende leerling. Indien nodig, schakelen we hierbij externe deskundigheid in. Ook kan het voorkomen dat we op De Pannevogel niet in staat zijn het onderwijs te bieden dat een kind nodig heeft. In dat geval gaan we samen op zoek naar de school waar dat wel kan. Soms is dat een andere reguliere basisschool met een bepaalde expertise en soms is dat het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Meer informatie over Passend Onderwijs kunt u vinden op de website van PRO8. Ook kunt u hiervoor een afspraak maken met een van onze IB-ers, Wieke Weerkamp of Rian Helmink.

puzzle passend onderwijs