Leerplicht en verlof aanvragen
Leerplicht en verlof aanvragen
Leerplicht en verlof aanvragen

Leerplicht en verlof aanvragen

Leerplicht en verlof aanvragen

De gemeente Bronckhorst heeft een speciale folder uitgegeven met als titel: Leerplicht en schoolverlof. Klik hier voor de folder.

Wanneer u extra verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren), moet dit via een speciaal formulier worden aangevraagd (zie onderstaande link). Wij hanteren de (zeer strenge) regels van de leerplichtambtenaar. Deze kunt u terugvinden in de schoolgids. Hierin staat ook hoe we omgaan met verlof voor buitenschoolse ondersteuning onder schooltijd.

Het formulier voor een verlofaanvraag kunt u hier downloaden.