Oudervereniging
Oudervereniging
Oudervereniging

Oudervereniging

Oudervereniging

De oudervereniging (OV) ondersteunt het team bij de organisatie van feesten, schoolreisjes, kamp en andere bijzondere activiteiten die we voor de kinderen organiseren. De OV denkt mee in de organisatie en zorgt ervoor dat ook andere ouders benaderd worden om te helpen bij deze activiteiten. Het innen en beheren van de (vrijwillige) ouderbijdrage hoort ook bij de taken van de oudervereniging. De hoogte van het bedrag is € 30,00 per leerling. Dit bedrag is vastgesteld na een toelichting tijdens een ouderbijeenkomst. Wanneer de hoogte van dit bedrag gewijzigd moet worden gaat dit weer in overleg met de achterban. Jaarlijks maakt de OV een jaarverslag. Deze kunt u te zijner tijd vinden op deze website onder het kopje ouders/documenten.

De OV bestaat uit de volgende groep enthousiaste ouders:
Elouise van Dorth (voorzitter)

Marieke Kornegoor (secretaris)

Gerwin Reindsen (penningmeester)

Danielle Lenselink (lid)

Marieke van der Logt (lid)

Maike Wichgers (lid)

Nicole Eskes (lid)

Carla Ketz (lid)

Suzanne Nijenhuis (lid)

Hilde Eliesen (lid)

Jori Bulten (lid)

Het e-mailadres van de oudervereniging is ouderverenigingdepannevogel@gmail.com