• 0575 451357
Leerplicht en verlof aanvragen
Leerplicht en verlof aanvragen
Leerplicht en verlof aanvragen

Leerplicht en verlof aanvragen

De gemeente Bronckhorst heeft een speciale folder uitgegeven met als titel: Leerplicht en schoolverlof. Klik hier  voor de folder.

Wanneer u extra verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren), moet dit via een speciaal formulier worden aangevraagd (zie onderstaande link). Wij hanteren de (zeer strenge) regels van de leerplichtambtenaar. Deze kunt u terugvinden in de schoolgids. Hierin staat ook hoe we omgaan met verlof voor buitenschoolse ondersteuning onder schooltijd.

Het formulier voor een verlofaanvraag kunt u hier downloaden.