• 0575 451357
Vakantierooster
Vakantierooster
Vakantierooster

Vakantierooster

Vakantierooster

Vakantierooster

In het schooljaar 2019 - 2020 hebben we de volgende vakanties en vrije dagen:

 13 september   kermis Steenderen
 07 oktober  studiedag en kermis Baak
 21 oktober t/m 25 oktober  herfstvakantie
 20 december (vanaf 12 uur)  t/m 6 januari  kerstvakantie 
 24 februari t/m 28 februari  voorjaarsvakantie
 12 maart   studiedag (kinderen vrij)
 31 maart   studiedag (kinderen vrij)
 10 april t/m 13 april  vrij i.v.m. pasen
 24 april (vanaf 12 uur)  t/m 5 mei  meivakantie
 21 mei t/m 22 mei  vrij i.v.m. hemelvaart
 1 juni t/m 5 juni  pinkstervakantie
 18 juni (vanaf 12 uur)  studiemiddag
 17 juli (vanaf 12 uur) t/m 28 augustus  zomervakantie
Vakantierooster