Leerling aanmelden
Leerling aanmelden
Leerling aanmelden

Leerling aanmelden

Leerling aanmelden
100%
min
125%

Beginregel

Een school voor uw kind uitkiezen is niet gemakkelijk. Voor veel ouders een grote stap omdat hun kind 4 jaar wordt. Het kan ook zijn dat u op zoek bent naar een nieuwe school vanwege een verhuizing of een andere reden. Graag nodigen wij u uit om kennis te maken met onze school.

Oriënterend gesprek

Heeft u interesse in onze school, wilt u kennis komen maken en/of wellicht uw kind al aanmelden? U bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met Bas Wennink (directeur) voor het maken van een afspraak.

Tijdens dit gesprek kunt u ons meer vertellen over uw kind, krijgt u informatie over de school, een rondleiding en beantwoorden wij graag uw vragen.

Vervolgens krijgt u een inschrijfformulier mee naar huis zodat u in alle rust een keuze kunt maken. U mag uw kind tijdens het bezoek meenemen. U kunt telefonisch (0575-451357), per mail () of binnenlopen om een afspraak te maken.

Inschrijven

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunnen wij uw kind inschrijven. Als u het inschrijfformulier met de benodigde gegevens heeft ingeleverd ontvangt u van ons een bevestiging van inschrijving en kunnen we afspreken wanneer uw kind kan starten. Voor meer informatie betreffende de inschrijving verwijzen wij naar de schoolgids hoofdstuk aannamebeleid.

Intakegesprek

Ouders van nieuwe kleuters ontvangen een uitnodiging voor een intakegesprek met de leerkracht van groep 1-2. Deze uitnodiging ontvangt u twee maanden voordat uw kind start op de basisschool.

Tijdens dit gesprek bespreken we de ontwikkelingen van uw kind tot nu toe en ontvangt u informatie over de praktische gang van zaken op school.

Tijdens dit gesprek worden ook de dagen om te wennen afgesproken. Op 4 dagdelen voorafgaand aan de vierde verjaardag mogen de kinderen komen wennen.

Leerlingen die om een andere reden nieuw op school komen kunnen ook meedraaien in de nieuwe groep.