Privacy reglement
Privacy reglement
Privacy reglement

Privacy reglement

Privacy reglement

Hoe gaat De Pannevogel om met persoonsgegevens?
Op De Pannevogel wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen.
Van uw kinderen worden gegevens verzameld en vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor het onderwijs. Hieronder valt ook informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.
De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal noodzakelijke leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Hiervoor gelden eveneens wettelijke kaders.
Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is of toegestaan volgens de wet.
In het privacyreglement is beschreven hoe wij als school van schoolbestuur PRO8 omgaan met leerling gegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement en meer informatie over privacy kunt u vinden op de website van ons schoolbestuur www.pro8.nu
Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directeur.