• 0575 451357
Vakantierooster
Vakantierooster
Vakantierooster

Vakantierooster

Vakantierooster

Vakantierooster

In het schooljaar 2021 - 2022 hebben we de volgende vakanties en vrije dagen:

Vakantie / vrije dagen

Datum

Zomervakantie

16 juli 2021 (vanaf 12 uur) t/m 29 augustus 2021

Studiedag team

10 september 2021

Studiedag team

4 oktober 2021

Herfstvakantie

16 t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie

24 december 2021 (vanaf 12uur) t/m 9 januari 2022

Studiedag PRO8

10 januari 2022

Studiedag team

2 februari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari t/m 6 maart 2022

Studiedag team

7 maart 2022

Studiemiddag team

14 april 2022 (vanaf 12 uur)

Goede Vrijdag en Pasen

15 t/m 18 april 2022

Meivakantie

23 april t/m 8 mei 2022

Koningsdag

27 april 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

2e Pinksterdag

6 juni 2022

Studiedag

27 juni 2022

Zomervakantie

8 juli (vanaf 12 uur) t/m 21 augustus 2022

Vakantierooster

Hier is tevens de schoolkalender te vinden.