• 0575 451357
Vakantierooster
Vakantierooster
Vakantierooster

Vakantierooster

Vakantierooster

Vakantierooster

In het schooljaar 2020 - 2021 hebben we de volgende vakanties en vrije dagen:

Vakantie / vrije dagen

Datum

Zomervakantie

17 juli (vanaf 12 uur) t/m 30 augustus 2020

Studiedag team

11 september 2020

Studiedag team

5 oktober 2020

Herfstvakantie

17 t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie

18 december 2020 (vanaf 12uur) t/m 3 januari 2021

Studiedag PRO8

4 januari 2021

Studiedag team

3 februari

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 28 februari 2021

Studiedag team

9 maart 2021

Goede Vrijdag en Pasen

2 t/m 5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

1 t/m 16 mei 2021

Studiemiddag

20 mei (vanaf 12 uur)

2e Pinksterdag

24 mei 2021

Studiedag

28 juni 2021

Zomervakantie

16 juli (vanaf 12 uur) t/m 29 augustus 2021

Vakantierooster
100%
min
91%

Hier is tevens de schoolkalender te vinden.