Vakantierooster
Vakantierooster
Vakantierooster

Vakantierooster

Vakantierooster

Vakantierooster

In het schooljaar 2022-2023 hebben we de volgende vakanties en vrije dagen:

Vakantie / vrije dagen

Datum

Zomervakantie

8 juli (vanaf 12 uur) t/m 21 augustus 2022

Studiedag team

9 september 2022

Herfstvakantie

22 oktober t/m 30 oktober 2022

Studiedag team

31 oktober 2022

Kerstvakantie

23 december 2022 (vanaf 12 uur) t/m 8 januari 2023

Studiedag team

1 februari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari t/m 5 maart 2023

Studiedag team

14 maart 2023

Studiedag PRO8

6 april 2023

Goede Vrijdag en Pasen

7 t/m 10 april 2023

Meivakantie (incl. Koningsdag)

22 april t/m 7 mei 2023

Studiemiddag team

17 mei 2023 (vanaf 12.00 uur)

Hemelvaart

18 t/m 21 mei 2023

2e Pinksterdag

29 mei 2023

Studiedag

23 juni 2023

Zomervakantie

7 juli (vanaf 12 uur) t/m 20 augustus 2023

Vakantierooster

Hier is tevens de schoolkalender te vinden.