Schoolgids
Schoolgids
Schoolgids

Schoolgids

Schoolgids

De schoolgids is bedoeld om ouders en verzorgers te informeren over onze manier van werken. We leggen uit wat ouders van ons mogen verwachten en wat wij van hen verwachten. Samen staan we voor goed onderwijs voor onze leerlingen, waarbij we het team en de ouders beschouwen als partners in de school. Natuurlijk hebben we daarin allemaal onze eigen deskundigheid waardoor we elkaar kunnen versterken. We streven ernaar elkaar goed te kennen, om rekening te kunnen houden met elkaars kwaliteiten en mogelijkheden. Dat geldt ook voor onze omgang met de kinderen en de kinderen onderling.
Ons motto is "Met elkaar, voor elkaar". We staan voor elkaar klaar. We krijgen het met elkaar voor elkaar.

De schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met het team en de medezeggenschapsraad van De Pannevogel.

Schoolgids 2022-2023

Wilt u nader kennismaken of heeft u nog vragen? Wij willen u altijd meer over onze leuke school vertellen!

SchoolgidsSchoolgids