Protocollen en afspraken
Protocollen en afspraken
Protocollen en afspraken

Protocollen en afspraken

Protocollen en afspraken

Net als elke school hebben wij ook te maken met allerlei protocollen en afspraken, die we moeten vastleggen en volgen. Omdat hiervan een groot deel voor alle scholen binnen PRO8 gelden, hoeven we deze gelukkig niet allemaal zelf te bedenken en op te schrijven. Deze zijn terug te vinden op de website van PRO8 (www.pro8.nu). Ook andere algemene informatie is daar te lezen of te downloaden.

  • Klachtenregeling
  • Klokkenluidersregeling
  • Regeling schorsing / verwijdering leerlingen
  • Regeling aanmelden en inschrijven leerlingen
  • Gegevens bestuursbureau PRO8 en Raad van Toezicht
  • Gegevens van de GMR
  • Diverse beleidsnotities
  • Privacy reglement

Wanneer er bepaalde beleidsnotities of protocollen van onze eigen school worden vastgesteld (in de meeste gevallen in samenspraak met de MR), maken we dit via de nieuwsbrief bekend en kunnen ze ook via deze pagina gedownload worden. Op dit moment werken we bijvoorbeeld aan een document met afspraken rond het thema "een veilig pedagogisch klimaat". De schoolgids is via de homepage te vinden. Hierin staan de belangrijkste afspraken en gewoontes van De Pannevogel.