Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Op De Pannevogel neemt de medezeggenschapsraad (MR)
een belangrijke positie in. De raad bestaat uit zes personen.

Drie ouders:

  • Christien Veenstra (voorzitter)
  • Anne Meutstege (secretaris)
  • Jan Willem Heutink (lid)

En drie teamleden:

  • Letty Huf
  • Monique Kruijs
  • Sandy Wopereis

De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Ook kan de MR ongevraagd advies geven aan de directie. Ons uitgangspunt is dat we samen staan voor de kwaliteit van het onderwijs op De Pannevogel. Ook met de MR werken we vanuit de kernwaarden van PRO8: vakmanschap, vertrouwen, autonomie, flexibiliteit, transparantie en verbinding.

MR vergaderingen zijn in principe, afhankelijk van de agenda, openbaar. Vooraf aanmelden voor het bijwonen van een vergadering is gewenst.

24 mei 2023

16 juni 2023

De MR heeft een jaarplan en een jaarverslag.

Jaarverslag 2021/2022

Jaarplan 2022/2023

De MR is te bereiken via het emailadres mr.de-pannevogel@pro8.nu

Afgevaardigde GMR PRO8: Sandra van der Werff-Faay