• 0575 451357
Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Op De Pannevogel neemt de medezeggenschapsraad (MR)
een belangrijke positie in. De raad bestaat uit zes personen.

Drie ouders:

 • Emmeke Gosselink (voorzitter)
 • Sandra Faay (secretaris)
 • Josien Koster (penningmeester)

En drie teamleden:

 • Klaas Leutscher
 • Daniëlle Dammers
 • Sandy Wopereis

Daniëlle is ook onze afgevaardigde voor de GMR.

De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Ook kan de MR ongevraagd advies geven aan de directie. Ons uitgangspunt is dat we samen staan voor de kwaliteit van het onderwijs op De Pannevogel. Ook met de MR werken we vanuit de kernwaarden van PRO8: vakmanschap, vertrouwen, autonomie, flexibiliteit, transparantie en verbinding.

De vergaderdata voor het schooljaar 2020-2021 zijn:

 • 22 september 2020
 • 3 november 2020
 • 26 januari 2021
 • 14 april 2021
 • 1 juni 2021

MR vergaderingen zijn in principe, afhankelijk van de agenda, openbaar. Vooraf aanmelden voor het bijwonen van een vergadering is gewens

De MR heeft een jaarplan en een jaarverslag.

Jaarplan 2020/2021

Jaarverslag 2019/2020

De MR is te bereiken via het emailadres mr.de-pannevogel@pro8.nu