Schoolveiligheidsplan
Schoolveiligheidsplan
Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan

Eén van de uitgangspunten van De Pannevogel is dat leerlingen met plezier leren, werken en elkaar ontmoeten. Voor een goede sfeer zijn duidelijke regels en afspraken nodig, waar iedereen zich aan moet en kan houden. Hiervoor heeft de school een schoolveiligheidsplan opgesteld.