Schooltijden
Schooltijden
Schooltijden

Schooltijden

Schooltijden

Alle groepen hebben bij ons op school dezelfde schooltijden van 8.30 tot 14.00 uur.

De kinderen moeten om 8.30 uur in de klas zijn. Vanaf 8.20 uur zijn de schooldeuren open en kunnen de kinderen rustig naar binnen. Ouders kunnen ’s morgens met hun kind meelopen naar de klas. Om 8.30 uur beginnen de lessen en zijn de ouders niet meer in de lokalen.

De Pannevogel kent een continurooster. De kinderen eten gezamenlijk in de groep. We verzoeken ouders om een gezonde en eenvoudig te nuttigen lunch mee te geven. In de pauze kunnen kinderen kiezen uit verschillende activiteiten. De leerkrachten begeleiden hierbij. Uiteraard is er alle gelegenheid om buiten te spelen. Gezond bewegen en even een frisse neus halen, stimuleren we van harte.

De kinderen van de groepen 1 tot en met 8 gaan op woensdag en vrijdag naar de sporthal voor de gymles.

Tijdens de openingstijden van het zwembad gaan de kinderen op deze dagen zwemmen.